بایگانی‌های مهارت‌های یادگیری | نیهاد آکادمی مرجع آموزش تکنولوژی آموزشی

مهارت‌های یادگیری

کارکردی است که با آن، دانش، رفتارها، توانمندی‌ها یا انتخاب‌های نو یا موجود به ترتیب، درک یا تقویت و اصلاح می‌شوند، که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب داده‌ها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گسترهٔ تجارب منجر شود.